باکتری‌های قطب جنوب، کلید حیات فرازمینی

در یک کشف تازه دانشمندان باکتری را کشف کرده اند که برای زنده‌ماندن فقط به مواد شیمیایی داخل هوا برای زنده‌ماندن نیاز‌دارد. این مساله می تواند نحوه‌ی جستجو برای حیات فرازمینی را تغییر دهد.

قطب جنوب

باکتری‌های قطب جنوب

سال‌های بی‌شماری محققان و افراد علاقمند دربارهٔ امکان وجود زندگی فرازمینی کنجکاو بودند. تئوری‌های فراوانی دربارهٔ موجوداتی که در ماورای قلمرو ما وجود دارند ایجاد شده و با گذشت زمان شدیداً تغییر یافته‌اند؛ از موجودات خاکستری با چشم‌های فراموش‌نشدنی بزرگ و شبیه به انسان تا باکتری‌های بسیار کوچک در فضا.

اما در حالی که جست‌وجوی موجودات بیگانه از تئوری‌های دسیسه‌آمیز به تصویربرداری‌های پیشرفته تکامل پیدا کرده‌است، هنوز نکات بسیاری وجود دارد که نیاز است پیش از آن‌که وجود زندگی فرازمینی تأیید گردد فراگرفته شود.

اما یک یافتهٔ جدید در قطب جنوب ممکن است شیوهٔ جست‌وجوی موجودات فرازمینی را تغییر دهد و کلید نهایی برای یافتن آن‌ها باشد.

همان‌طور که در مجلهٔ نیچر توضیح داده شده‌است محققان یک نوع باکتری کشف کرده‌اند که می‌تواند به تنهایی با مواد شیمیایی موجود در هوا زنده بماند. این موجودات زندهٔ میکروسکوپی که در قطب جنوب کشف شده‌اند، می‌توانند تنها با استفاده از هیدروژن، کربن مونوکسید و کربن دی‌اکسید زنده بمانند.

این میکروب‌ها در برخی از شدیدترین شرایطی که در سیارهٔ ما وجود دارد توانایی ادامهٔ زندگی را دارند. این موجودات زنده بسیار منحصربه‌فرد هستند چرا که با دانستن آن‌که موجوداتی وجود دارند که می‌توانند تنها با استفاده از ترکیبات شیمیایی موجود در هوا زنده بمانند، امکان پیداکردن زندگی فرازمینی در شرایط سخت‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد افزایش می‌یابد.

محقق بلیندا فراری (Belinda Ferrari) می‌گوید: «قطب جنوب یکی از شدیدترین شرایط زیست‌محیطی را روی کرهٔ زمین دارد اما با این وجود مناطق بیابان‌های سرد، تاریک و خشک سکونتگاه گونه‌های بسیار متنوعی از اجتماع‌های میکروبی می‌باشد. سؤال مهمی که پیش می‌آید این است که چگونه میکروب‌ها می‌توانند در شرایطی که آب اندک است و خاک از لحاظ وجود کربن ارگانیک بسیار فقیر است و ظرفیت تولید انرژی از طریق نور خورشید با فرایند فتوسنتز در تاریکی زمستان بسیار پایین است، زنده بمانند.»

جست‌وجوی پیشرفتهٔ موجودات بیگانه

آگاهی از شرایط مورد نیاز برای وجود حیات در طول زمان با توسعه و افزایش دانسته‌های ما گسترش پیدا کرده‌است. یکی از این معیارها برای قابلیت وجود حیات در سیاره‌های بیگانه وجود آب مایع است. اما آیا این یافته که نشان می‌دهد یک ارگان زنده تنها با وجود هوا می‌تواند زنده بماند، این باور را تغییر می‌دهد؟

این گروه تحقیقاتی با بازسازی ژنوم‌های ۲۳ میکروب توانست دو گونهٔ شناخته‌نشدهٔ قبلی را که WPS-2 و AD3 نامگذاری شده بودند، شناسایی کند. این باکتری‌ها در مقایسه با سایر گونه‌ها می‌توانند با نور کم، مواد غذایی به شدت محدود در خاک و بدون انرژی زمین گرمایی زنده بمانند. این باکتری‌های خاموش دارای اولین فرم کشف‌شدهٔ زندگی هستند که می‌توانند تنها با خوردن هوا زنده بمانند!

خانم فراری (Ferrari) همچنین توضیح می‌دهد: «درک جدیدی که از چگونگی ادامهٔ زندگی در شرایط سخت فیزیکی و کمبود مواد غذایی (مثل قطب جنوب) ایجاد شده‌است، امکان زندگی روی سایر سیارات بر پایهٔ گازهای موجود در اتمسفر را تقویت می‌کند.»

در حالی که زندگی روی سایر سیاره‌ها هیچ شباهتی به نوع زندگی روی زمین ندارد، درک این‌که زندگی چگونه در شرایطی نامتعارف که هرگز قبلاً دیده نشده‌است جریان دارد، ما را به سمت کشف دقیق زندگی فرازمینی و پیداکردن محل‌هایی که احتمال حضور بیگانگان بیشتر است هدایت می‌کند.

سیارات خارج از منظومه شمسی (exoplanet) که قبلاً حتی صلاحیت دربرداشتن حیات

را نداشتند، مجدداً بررسی خواهند شد تا قابلیت وجود حیات و مکان‌های قابل‌زندگی آنان شناسایی شوند. واضح است که هر چه درک ما از زندگی روی زمین بیشتر و بهتر باشد امکانات بیشتری برای جست‌وجوی زندگی فرازمینی را خواهیم داشت.

درباره نویسنده