تصویر روز

سحابی جبار یا شکارچی

سحابی جبار که به افتخار شارل مسیه M42 نیز نامیده می‌شود، تنها سحابی آسمان است که با چشم غیر مسلح هم دیده می‌شود. مکان این سحابی در جنوب کمربند جبار است. شارل مسیه تعداد بسیاری از اجرام آسمانی را مشاهده کرد که به اجرام مسیه شهرت یافتند.

جبار نام معرب این سحابی است و در فارسی آن را سحابی شکارچی می‌نامیم.