تصویر روز

شفق قطبی
شفق قطبی یا Northern Lights، بر بالای آبشارGulfoss می‌درخشد.