انتقال حیات میکروبی به سیارات دیگر توسط غبارهای فضایی!

زندگی میکروبی در قسمت بالای اتمسفر زمین می‌تواند به دلیل برخورد با جریان‌های غباری به فضا پرت شود تا اینگونه زندگی را از یک سیاره به سیاره‌ای دیگر منتقل کند.

حیات میکروبی در سیارات دیگر

منظومهٔ شمسی پر از غبارهای فضایی است که هنگام تشکیل سیارات جا مانده‌اند و یا توسط برخورد سیارک‌ها تولید و یا توسط دنباله‌دار‌ها جدا گشته‌اند. پروفسور آرجون بررا، فیزیکدان دانشگاه ادینبورگ بریتانیا، چگونگی جریان‌های غبار‌های فضایی بین‌سیاره‌ای را که در اتمسفر زمین و با سرعت ۷۰ کیلومتر (۴۳.۵ مایل) در هر ثانیه در حال حرکت هستند، طراحی کرد. او در مجلهٔ Astrobiology می‌گوید: برخورد‌های غبار‌فضایی انرژی کافی برای جابجایی مولکول‌های جو و همچنین هر مادهٔ ارگانیک یا میکروبی‌ای را که ممکن است در ارتفاع ۱۵۰ کیلومتری (۹۳ مایل) و بدون گرانش زمین در فضا وجود داشته باشد، فراهم می‌کند.

یافته‌ها یک نوع انتقال بالقوهٔ مواد آلی را در بین سیارات نشان می‌دهد و این امکان را فراهم می‌سازد که حیات بتواند در جاهای دیگری از منظومهٔ شمسی قبل از انتقال به زمین آغاز شود.

با این حال، بررا اذعان می‌کند که جزئیاتی در کار او وجود دارد. اول اینکه هیچ حیاتی تا ‌کنون در ارتفاع ۱۵۰ کیلومتری از سطح زمین پیدا نشده است. با این حال، راه‌هایی مثل بادهای عمودی در قسمت بالای اتمسفر و پدیده‌هایی مانند رعدوبرق و جت‌های آبی (گونه‌ای از تخلیهٔ انرژی صاعقه‌ها در یونسفر اتمسفر زمین) وجود دارد که به طور قابل ملاحظه‌ای می‌توانند میکروب‌ها را انتقال دهند.

بررا در مجلهٔ Astrobiology می‌گوید:

آنچه محاسبه‌های من نشان می‌دهد این است که برای این  کار به محدوده‌ای با غلظت کمی از حیات در ارتفاع ۱۵۰ کیلومتری نیاز است.

یکی دیگر از مشکلاتی که ممکن است به وجود آید برخورد سریع ذرات غبار با میکروب‌ها است که می‌تواند آن‌ها را از ‌بین ببرد. بررا می‌گوید:

مطالعات قبلی نشان می‌دهد باکتری‌ها می‌توانند تحت فشار ۵۰ گیگاپاسکال زنده بمانند در حالی که در برخی موارد برخوردهای غباری فشار کمتری ایجاد می‌کنند.

با این حال، او این را به عنوان یک عامل مهم محدود‌کننده برای رسیدن تعداد زیادی از میکروب‌ها به فضا می‌داند.

اگر چه کار بررا نشان می‌دهد چگونه میکروب‌ها می توانند از زمین بگریزند، اما تأکید می‌کند:

برای هر موجود کوچکی گریز از گرانش زمین بسیار دشوار است‌، زیرا بسیاری چیزها باید با هم هماهنگ شوند.

او افزود:

اکنون تحقیقات بیشتری برای ارزیابی افزایش میزان غلظت مواد بیولوژیکی در اتمسفر زمین و آگاهی از اینکه چقدر می‌توانند در برخودهای شدید با غبار فضایی مقاومت کنند و یا اینکه چقدر می‌توانند در فضا زنده بمانند، لازم است.

درباره نویسنده