هیچ کس نمی‌داند چرا زمین این قدر در معرض پادماده است

یکی ازدغدغه‎های اخترشناسان بررسی علت و نوع پرتوهای پرانرژی‎ای است که همواره زمین را مورد اصابت قرار می‎دهند. یکی از پیش‎فرض‎ها در این زمینه تأثیر پولزارها (نوعی ستارۀ کیهانی (درآزادسازی پوزیترون‎ها (ذرات باردار مثبت( و متعاقباً برخورد آن‎ها با پادماده‎ها و آزادسازی پرتوهای پرانرژی در فضا می‎باشد.

پادماده

نوعی از ذرات پادماده به نام پوزیترون زمین را در حدی خارج از تصور مورد اصابت قرار می‎دهند. در وهلۀ اول به نظر می‎رسد پولزارها علت این اتفاق باشند اما اخیراً دلیل دیگری مطرح شده‎است؛ درمیان بارش اشعه‎های کیهانی باسرعت بالا از اعماق فضا، ذرات باردار مثبت تعداد انگشت‎شماری از ذرات پادماده را تشکیل می‎دهند. درسال ۲۰۰۸ کاوشگر پاملا در مدار زمین، میزان پوزیترون‎های پرانرژی را که به سمت گوشه‎ای ازعالم ما رسیده بودند بیش از حد انتظار دانست.

گروهی از محققین در مکزیک (HAWC) این پیش‎فرض را که پادماده‎های اضافی توسط موادپرقدرتی مثل پولزارها مورد ضربت قرار می ‎گیرند، بررسی کرده‎اند. آن‎ها پولزارها را مسئول تولیدپوزیترون‎ها دانسته‎اند. ستاره‎های نوترونی، ذرات شارژشده را در پرتوی با نیروی جاذبۀ فوق قوی کانالیزه می‎کنند. چرخش ستاره و حرکت دایره‎وار پرتو از زمین باعث می‎شود آن را در حالت ثابت و چشمک‎زن ببینیم. با آمیختن این پرتو و گردوغبار و گازهای اطراف تودۀ عظیمی از انرژی شکل می‎گیرد.

از دیگر پیش‎فرض‌ها جهت مطالعات بیشتر تاباندن نوری بر فراز قسمت تاریک آسمان که رفته‎رفتهرو به زوال است، می‎باشد.

درباره نویسنده