موازی ‎یار

شما از دو طریق می توانید به موازی ایکس‌وای‌زی کمک کنید.

موازی به سلیقه موازی های دیگر احترام می گذارد. چه آنها که به پیمان برن و مالکیت حق اثر پایبندند (کپی رایت) و چه آنها که Creative Commons را ارج می نهند . پس برای تهیه متون صاحبان اثر، برای ترجمه، بازنشر و باز تولید محتوا به موازی یار ها و کمک مالی نیاز دارد.

موازی ایکس‌وای‌زی وابسته به هیچ سازمانی نیست و به کمک موازی هایی که اندیشه های موازی دارند، تامین و اداره می شود.

شما می توانید با کمک های مالی خود به امتداد موازی دات اینفو کمک کنید

همچنین موازی هایی که مثل موازی ایکس‌وای‌زی از بودن در فضای دانش و آگاهی لذت می برند، می توانند به آسانی و با صرف ۵۹ ثانیه از زمان با ارزش خود موازی نویس شده و به موازی ایکس‌وای‌زی بپیوندند. کافی است موازی:اولوژی را بخوانند و ایمیل خود ، و زمینه ی مورد علاقه ی همکاری را در همین بخش برای موازی ایکس‌وای‌زی ارسال کنند.

مایل به همکاری با موازی هستید؟

۵ + ۲ = ?