موازی:اولوژی

موازی ها …

میم. واو. الف. زی

خط، صفحه، سطح، یا اشیایی که با فاصله ای ثابت کنار هم امتداد می یابند.
فرهنگ کلمات آکسفورد

اصل موضوعه پنجم اقلیدس می گوید:
«به ازای هر خط و نقطه ای خارج آن خط، یک خط و تنها یک خط به موازات آن خط مفروض می تواند از آن نقطه عبور کند.» پس دو خط موازی به هم نمی رسد!
۱۷۰ سال پیش، گئورگ فردریش برنهارد ریمان و نیکلای ایوانوویچ لوباچفسکی هندسه نااقلیدسی را بنا نهادند. لباچفسکی و ریمان به اصل موضوعه پنجم اقلیدس شک کردند. در هندسه «نااقلیدسی» نظریه هندسه زمان و مکان به جای آن که صاف باشد، منحنی است. نظریه ای که صورت بندی نسبیت عام اینشتین مبتنی بر آن است. شاید اگر ریمان یا لباچفسکی می دانستند روزی موازیایکس‌وای‌زی  متولد می شود، و از آنها دفاع می کند، بسیار خوشحال می شدند.
آری موازی ها به هم می رسند. و موازی ها وقتی به هم رسیدند، به هم می گویند: هی موازی! سلام موازی! موازی می بینمت…
حرف های موازی، فقط مال ریمان و لباچفسکی و اقلیدس نیست!
موازی ها خلاقیت را دوست دارند. موازی ها دوست دارند کنار هم راه بروند و در این امتداد، با هم حرف بزنند. از فیلم هایشان برای هم بگویند. موازی ها، زیاد کتاب می خوانند. موازی ها کتابهایی را که می خوانند به هم معرفی می کنند. موازی ها با هم از شنیدن خبر های داغ علمی لذت می برند و کنار هم حرف های ناب و به روز دنیای علم را تجربه می کنند.
موازی ها به حرف ها و نظرات هم احترام می گذارند. موازی ها به کسی توهین نمی کنند. موازی ها کسی را مسخره نمی کنند. موازی ها از دیدن پیشرفت های موازی های دیگر خوشحال می شوند. موازی ها از بودن در موازی ایکس‌وای‌زی با موازی های دیگر لذت می برند.

بیایید موازی باشیم…

تماس با ما

با موازی کاری دارید؟ با ما تماس بگیرید.

۰ + ۱ = ?