موازی‎گرافیک

دیداری کردن داده ها و گزارش های علمی باعث می شود تا بتوان آنها را راحت تر فهمید. ابزاری محبوب که موازی هایی مانند نشنال جئوگرافیک سالهاست به این زبان با موازی ها سخن می گویند. درست است : « اینفوگرافیک » ! و یا به زبان موازی ها ، موازی گرافیک

موازی ایکس‌وای‌زی برای بالابردن کیفیت این اینفوگرافیک ها و نیز ایجاد دسترسی آسان برای موازی هایش اقدام به تولید موازی گرافیک کرده است. موازی گرافیک بازتولید و یا ترجمه ی اینفوگرافیک های معتبر دنیای دانش با کیفیت بالا است، در واقع اینفوگرافیک ها به زبان خودمان موازیزه شده است!
اگر اینفوگرافیکی را دیدید و دوست داشتید از دیدن آن به صورت ترجمه شده و با کیفیت بالا لذت ببرید، این کار را به موازی ایکس‌وای‌زی بسپارید!
تلاشمان این است که بتوانیم موازی گرافیک ها را برایتان چاپ کنیم. اما جدا از مشکلات مالی که شاید با موازی یار حل شود، به دنبال راهکاری برای جلوگیری از مصرف کاغذ هستیم. موازی ایکس‌وای‌زی نگران مصرف بی رویه کاغذ و قطع درختان است. اگر برای این معضل راه حلی داشتید، آن را با موازی ایکس‌وای‌زی درمیان بگذارید.

اینفوگرافیک سوالات کیهانی

سؤالات کیهانی

موازی‎ایکس‎وای‎زی برای بالابردن کیفیت این اینفوگرافیک ها و نیز ایجاد دسترسی آسان برای موازی هایش اقدام به تولید موازی گرافیک ...
خواندن بیشتر