نوشته شده توسط alian

,

طراحی شبیه‌ساز کوانتومی با ۵۱ اتم توسط دانشمندان MIT

فیزیکدانان دانشگاه هاروارد و مؤسسهٔ MIT روشی جدید را جهت دستکاری بیت‌های کوانتومی ماده ارائه دادند. در مقاله‌ای که در مجلهٔ «نیچر» منتشر شد، آن‌ها اولین به دام‌اندازی (تله) را با استفاده از سیستم لیزری‌های تنظیم‌شده گزارش نمودند و سپس برهم‌کنش‌ها ۵۱ اتم منفرد یا بیت‌های کوانتومی را بهبود دادند.