نوشته شده توسط aminmozaffarifariba

, ,

با فانوس کیهانی به سرنوشت جهان پی می‌بریم

تحقیقات جدید با نگاهی عمیق به انتشار خطوط کهکشان‌ها حاصل از بررسی نظرسنجی‌های جاری و مواردی که در آینده‌ بررسی خواهد ‌شد، کمک می‌کند ما به درک بیشتری از ترکیب و سرنوشت جهان برسیم.

,

فیزیکدانان راهی برای ردیابی ذرات کوانتومی ناشناخته پیدا کردند

یکی از اصول پایه‌ای نظریهٔ کوانتوم این است که اشیاء کوانتومی می‌توانند به عنوان امواج یا ذرات وجود داشته باشند؛ اما تا زمانی که اندازه‌گیری نمی‌شوند، وجود ندارند و بدین ترتیب به نظر می‌رسد غیرقابل‌دستیابی است که بتوان اشیاء کوانتومی را شناسایی یا ردیابی کرد.

,

دستگاهی برای بررسی قوانین فیزیک در نزدیک صفر مطلق

در حالی که از نظر ریاضی ثابت شده‌است که رسیدن به صفر مطلق غیرممکن است، به نظر می‌رسد فیزیک به طرز عجیبی به سختی در دمای بالاتر از صفر مطلق عمل کند. دستگاه جدیدی برای بررسی بیشتر این منطقه ساخته شده‌است.