هیچ چیزی نمی تواند مثل شنیدن خبری علمی برای یک موازی جذاب باشد. موازی ها اخبار علمی را در موازی پرس با هم به اشتراک می گذارند. موازی پرس اخبار علمی به روز خود را در تنوع فیزیک، زیست، علوم شناختی و علوم انسانی دسته بندی می کند.
اگر خبری که برایتان جذاب بود به موازی دات اینفو هم اطلاع دهید تا با موازی های دیگر به اشتراک بگذاریم. برای این کار می توانید به بخش هم-موازی رفته و با صرف ۵۹ ثانیه زمان با ارزش تان با ما موازی شوید. #موازی_نویس هایی با شما تماس می گیرند تا نحوه همکاری تان با موازی دات اینفو را برایتان ارائه کنند.

,

ابرغول های سرخ در کادر عکاسان

ابرغول سرخ
,

ژن های گمشده : آیا DNA تاریک دیدگاه تکاملی داروینی را متحول می کند؟

ژن و دی ان ای
,

ترمیم سلول های قلبی در یک چشم به هم زدن

سکته قلبی